กายภาพบำบัดด้านอื่นๆ

กายภาพบำบัดในด้านอื่นๆ

“อยากเดินได้ ต้องฝึกเดิน”

walk practice

เป้าหมายที่สำคัญสุดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือ สามารถยืนเดินได้ด้วยตนเอง การยืนเดินได้จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งระยะเวลาในการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ได้รับความเสียหาย

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Wii-habilitation

อาการแขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีกซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ / อัมพาต สูญเสียการทรงตัวและมีปัญหาด้านการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมากขึ้น เช่น การฝึกทรงตัวโดยใช้เกมส์ Wii-based balance exercise ให้ผู้ป่วยฝึกการยืนทรงตัวโดยถ่ายน้ำหนักซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง ในขณะยืนบน balance board

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave)

shockwave

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave) คืออะไร?

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave) คือ คลื่นกระแทกจากคลื่นเสียงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง กลไกจะเป็นการ ใช้พลังงานจากคลื่นกระแทกกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ (Re-injury) ในบริเวณที่อักเสบเรื้อรัง เพื่อตัดวงจรอักเสบเรื้อรังและกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ นอกจากนี้ยังกระตุ้นการหลั่งสารลดปวดทำให้บริเวณที่ปวดดีขึ้นได้

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

รอยยิ้มของท่าน คือ ความมุ่งมั่นของเรา

รอยยิ้มคุณยาย

การฝึกผู้ป่วยเดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว

เครื่องช่วยพยุงน้ําหนักตัว

20 มกราคม 2562
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด
ขอนำเสนอการฝึกผู้ป่วยเดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว
#bodyweightsupport
#eldeptclinic

Scroll to Top