การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation)

Stroke Rehabilitation

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตัน (Stroke) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ควรเริ่มทันทีเมื่ออาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพคงที่ ระบบประสาทจะมีการฟื้นตัวได้เอง (Spontaneous recovery) หลังจากที่สมองได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรก ถ้าหลัง 6 เดือนแล้ว การฟื้นตัวจะช้าลง ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ในช่วง 3-6 เดือนแรก จะทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการได้เร็ว

ที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด เราใช้หลัก 3 in ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1. Individual program
กำหนดโปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

2. Innovative treatment 
ใช้นวัตกรรมการรักษาและฟื้นฟูด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกสำหรับผู้ป่วย

3. Intensive rehabilitation 
เน้นการฟื้นฟูแบบเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วง 3-6 เดือนแรก (Golden period)

นัดหมายเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด
099-172-7222
eldeptclinic.com
Line: @eldeptclinic

#eldeptclinic
#กายภาพบำบัดนนทบุรี
#กายภาพบำบัดปากเกร็ด
#โรคหลอดเลือดสมอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top