กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) จากงานวิจัยสู่การนำมาใช้ฝึกเดินทางคลินิก

การเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองและเซลล์ประสาทในไขสันหลังที่ชื่อว่า Central Pattern Generator (CPG) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณสมองหรือไขสันหลังจึงมักจะมีปัญหาด้านการเดิน

การแปลผล Four Square Step Test

การแปลผล

เมื่อได้ทดสอบแล้วทีนี้ก็มาถึงการแปลผล คือเราจะสามารถนำการทดสอบนี้ไปใช้อะไรได้บ้าง

1. เราดูที่ตัวเลขเวลาที่ใช้เดินในการทดสอบนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี จากการวิจัยพบว่าถ้าใช้เวลาในการเดินมากกว่า 15 วินาทีถือว่ามีความเสี่ยงที่จะล้ม (Dite W, Temple VA. A clinical test of stepping and change of direction on to identify multiple falling older adults. Arch Phys Med Rehab. 2002; 83(11): 1566-1571.)

Scroll to Top