กายภาพบำบัด

การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation)

Stroke Rehabilitation

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตัน (Stroke) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ควรเริ่มทันทีเมื่ออาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพคงที่ ระบบประสาทจะมีการฟื้นตัวได้เอง (Spontaneous recovery) หลังจากที่สมองได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรก ถ้าหลัง 6 เดือนแล้ว การฟื้นตัวจะช้าลง ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ในช่วง 3-6 เดือนแรก จะทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการได้เร็ว

“Colles’ fracture” ข้อมือหัก รักษา ฟื้นฟู

Colles' fracture

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ เรามักพบว่าผู้สูงอายุที่เอามือยันพื้นเวลาหกล้ม กระดูกปลายแขนตรงบริเวณเหนือข้อมือ (distal end of radius) จะหัก เนื่องจากภาวะมวลกระดูกที่ลดลง หรือมีภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้หญิง

การวินิจฉัยด้วยภาพ x-ray จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ว่าจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่ โดยมีวิธีการรักษาดังนี้

เจ้าชายนิทรา…ความจริง vs ความหวัง

vegetative state

อาการเจ้าชายนิทราหรือทางการแพทย์เรียกว่าสภาพผัก (vegetative state) คือ ภาวะที่สมองใหญ่ของผู้ป่วยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้สูญเสียการรับรู้และเข้าใจ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น แต่ยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้บางส่วนเช่น ลืมตา หลับตา ส่งเสียงคราง หากอยู่ในสภาพนี้นานกว่า 1 เดือน จะเรียกว่า persistent vegetative state ถ้ามากกว่า 12 เดือนเรียกว่า permanent vegetative state

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ?

์Normal gait speeds

ผู้สูงอายุเดินช้ากว่าวัยรุ่นคงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเดินช้ากว่าคนช่วงอายุเดียวกันที่มีสุขภาพดี ทำให้เราสงสัยได้ว่า อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่น การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวที่ไม่ดี การรับรู้ของข้อต่อลดลง หรือความกลัวในการหกล้ม เป็นต้น การเดินช้าลงในลักษณะนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 

แล้วเราวัดความเร็วในการเดินได้อย่างไร?

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Wii-habilitation

อาการแขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีกซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ / อัมพาต สูญเสียการทรงตัวและมีปัญหาด้านการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมากขึ้น เช่น การฝึกทรงตัวโดยใช้เกมส์ Wii-based balance exercise ให้ผู้ป่วยฝึกการยืนทรงตัวโดยถ่ายน้ำหนักซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง ในขณะยืนบน balance board

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

Scroll to Top