การทรงตัว

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Five Times Sit-to-Stand Test

คุณมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่?

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ การหกล้มเกิดขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การลุกยืนหรือการเดิน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นตามอายุ วันนี้เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดนำตัวอย่างการทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้วางแผนและประเมินผลการรักษาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวได้ 

อยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่? ไปดูการทดสอบพร้อมๆ กัน

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) จากงานวิจัยสู่การนำมาใช้ฝึกเดินทางคลินิก

การเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองและเซลล์ประสาทในไขสันหลังที่ชื่อว่า Central Pattern Generator (CPG) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณสมองหรือไขสันหลังจึงมักจะมีปัญหาด้านการเดิน

Four Square Step Test

Four Square Step Test

” Four Square Step Test “

หนึ่งในตัวชี้วัดทางคลินิกที่ใช้วัดความสามารถในการทรงตัว (dynamic standing balance) โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเดินข้ามสิ่งกีดขวางตามช่องสี่เหลี่ยมและจับเวลาที่ทำได้ การเดินจะเดินตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ และเดินกลับทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ โดยทิศทางการเดินประกอบด้วย เดินไปด้านหน้า เดินไปด้านข้าง และเดินถอยไปด้านหลัง (ทดสอบการทรงตัวได้ทุกทิศทาง)

Scroll to Top