การทรงตัว

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Five Times Sit-to-Stand Test

คุณมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่?

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ การหกล้มเกิดขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การลุกยืนหรือการเดิน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นตามอายุ วันนี้เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดนำตัวอย่างการทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้วางแผนและประเมินผลการรักษาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวได้ 

อยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่? ไปดูการทดสอบพร้อมๆ กัน

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม Read More »

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู Read More »

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) จากงานวิจัยสู่การนำมาใช้ฝึกเดินทางคลินิก

การเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองและเซลล์ประสาทในไขสันหลังที่ชื่อว่า Central Pattern Generator (CPG) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณสมองหรือไขสันหลังจึงมักจะมีปัญหาด้านการเดิน

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) Read More »

Four Square Step Test

Four Square Step Test

” Four Square Step Test “

หนึ่งในตัวชี้วัดทางคลินิกที่ใช้วัดความสามารถในการทรงตัว (dynamic standing balance) โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเดินข้ามสิ่งกีดขวางตามช่องสี่เหลี่ยมและจับเวลาที่ทำได้ การเดินจะเดินตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ และเดินกลับทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ โดยทิศทางการเดินประกอบด้วย เดินไปด้านหน้า เดินไปด้านข้าง และเดินถอยไปด้านหลัง (ทดสอบการทรงตัวได้ทุกทิศทาง)

Four Square Step Test Read More »

Scroll to Top