การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave)

shockwave

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave) คืออะไร?

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave) คือ คลื่นกระแทกจากคลื่นเสียงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง กลไกจะเป็นการ ใช้พลังงานจากคลื่นกระแทกกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ (Re-injury) ในบริเวณที่อักเสบเรื้อรัง เพื่อตัดวงจรอักเสบเรื้อรังและกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ นอกจากนี้ยังกระตุ้นการหลั่งสารลดปวดทำให้บริเวณที่ปวดดีขึ้นได้