การแปลผล Four Square Step Test

การแปลผล

เมื่อได้ทดสอบแล้วทีนี้ก็มาถึงการแปลผล คือเราจะสามารถนำการทดสอบนี้ไปใช้อะไรได้บ้าง

1. เราดูที่ตัวเลขเวลาที่ใช้เดินในการทดสอบนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี จากการวิจัยพบว่าถ้าใช้เวลาในการเดินมากกว่า 15 วินาทีถือว่ามีความเสี่ยงที่จะล้ม (Dite W, Temple VA. A clinical test of stepping and change of direction on to identify multiple falling older adults. Arch Phys Med Rehab. 2002; 83(11): 1566-1571.)