“Colles’ fracture” ข้อมือหัก รักษา ฟื้นฟู

Colles' fracture

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ เรามักพบว่าผู้สูงอายุที่เอามือยันพื้นเวลาหกล้ม กระดูกปลายแขนตรงบริเวณเหนือข้อมือ (distal end of radius) จะหัก เนื่องจากภาวะมวลกระดูกที่ลดลง หรือมีภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้หญิง

การวินิจฉัยด้วยภาพ x-ray จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ว่าจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่ โดยมีวิธีการรักษาดังนี้