รอยยิ้มของท่าน คือ ความมุ่งมั่นของเรา

รอยยิ้มคุณยาย