ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ?

์Normal gait speeds

ผู้สูงอายุเดินช้ากว่าวัยรุ่นคงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเดินช้ากว่าคนช่วงอายุเดียวกันที่มีสุขภาพดี ทำให้เราสงสัยได้ว่า อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่น การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวที่ไม่ดี การรับรู้ของข้อต่อลดลง หรือความกลัวในการหกล้ม เป็นต้น การเดินช้าลงในลักษณะนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 

แล้วเราวัดความเร็วในการเดินได้อย่างไร?

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ? Read More »

Timed Up and Go Test (TUG)

Timed Up and Go Test

“รักษาดีต้องวัดผลได้”
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการรักษาต้องมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญต้องสะดวกและใช้ได้ง่ายในทางคลินิก

Timed Up and Go Test (TUG)
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน (walking ability) และความเสี่ยงในการหกล้ม (Fall risk) ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์มีเพียง
1.เก้าอี้มีพนักพิง
2.ระยะทาง 3 เมตร
3.นาฬิกาจับเวลา

Timed Up and Go Test (TUG) Read More »

Scroll to Top