ผู้สูงอายุ

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Five Times Sit-to-Stand Test

คุณมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่?

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ การหกล้มเกิดขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การลุกยืนหรือการเดิน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นตามอายุ วันนี้เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดนำตัวอย่างการทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้วางแผนและประเมินผลการรักษาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวได้ 

อยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่? ไปดูการทดสอบพร้อมๆ กัน

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม Read More »

“Colles’ fracture” ข้อมือหัก รักษา ฟื้นฟู

Colles' fracture

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ เรามักพบว่าผู้สูงอายุที่เอามือยันพื้นเวลาหกล้ม กระดูกปลายแขนตรงบริเวณเหนือข้อมือ (distal end of radius) จะหัก เนื่องจากภาวะมวลกระดูกที่ลดลง หรือมีภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้หญิง

การวินิจฉัยด้วยภาพ x-ray จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ว่าจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่ โดยมีวิธีการรักษาดังนี้

“Colles’ fracture” ข้อมือหัก รักษา ฟื้นฟู Read More »

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ?

์Normal gait speeds

ผู้สูงอายุเดินช้ากว่าวัยรุ่นคงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเดินช้ากว่าคนช่วงอายุเดียวกันที่มีสุขภาพดี ทำให้เราสงสัยได้ว่า อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่น การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวที่ไม่ดี การรับรู้ของข้อต่อลดลง หรือความกลัวในการหกล้ม เป็นต้น การเดินช้าลงในลักษณะนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 

แล้วเราวัดความเร็วในการเดินได้อย่างไร?

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ? Read More »

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน)

National Elderly Day

13 เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ

“ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้น ให้ความร่มเย็น มีใบเขียวตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอม กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่ายเปรียบเหมือนผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบต่อไป

“เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด” ให้ความสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
 
“เอลดี้” มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “Elderly” ซึ่งแปลว่า “ผู้สูงอายุ” โรคและความเสื่อมไม่ว่าจะเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน สมองเสื่อม ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดสะโพก หรือผู้สูงอายุติดเตียง มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#eldeptclinic
#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
#กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ
#กายภาพบำบัดนนทบุรี
#กายภาพบำบัดปากเกร็ด

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน) Read More »

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู Read More »

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) จากงานวิจัยสู่การนำมาใช้ฝึกเดินทางคลินิก

การเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองและเซลล์ประสาทในไขสันหลังที่ชื่อว่า Central Pattern Generator (CPG) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณสมองหรือไขสันหลังจึงมักจะมีปัญหาด้านการเดิน

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) Read More »

Four Square Step Test

Four Square Step Test

” Four Square Step Test “

หนึ่งในตัวชี้วัดทางคลินิกที่ใช้วัดความสามารถในการทรงตัว (dynamic standing balance) โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเดินข้ามสิ่งกีดขวางตามช่องสี่เหลี่ยมและจับเวลาที่ทำได้ การเดินจะเดินตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ และเดินกลับทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ โดยทิศทางการเดินประกอบด้วย เดินไปด้านหน้า เดินไปด้านข้าง และเดินถอยไปด้านหลัง (ทดสอบการทรงตัวได้ทุกทิศทาง)

Four Square Step Test Read More »

Timed Up and Go Test (TUG)

Timed Up and Go Test

“รักษาดีต้องวัดผลได้”
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการรักษาต้องมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญต้องสะดวกและใช้ได้ง่ายในทางคลินิก

Timed Up and Go Test (TUG)
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน (walking ability) และความเสี่ยงในการหกล้ม (Fall risk) ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์มีเพียง
1.เก้าอี้มีพนักพิง
2.ระยะทาง 3 เมตร
3.นาฬิกาจับเวลา

Timed Up and Go Test (TUG) Read More »

Scroll to Top