การใช้หมอนรองบริเวณหลังช่วงเอวเวลาขับรถที่ถูกต้อง

การใช้หมอนรองบริเวณหลังช่วงเอวเวลาขับรถที่ถูกต้อง

เมื่อวานมีคนสอบถามมาว่า การใช้หมอนรองบริเวณหลังช่วงเอวเวลาขับรถถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ ต้องดูก่อนว่าหลังเป็นยังไงเราจะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนเมื่อได้เห็น โครงสร้างหลังของผู้ขับ ยกตัวอย่างเช่น