เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

opening

เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการแล้ว 13 มกราคม พ.ศ.2562

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-18.00 น.

นัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 099-172-7222