Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test