vaccine

แนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ข้อควรปฏิบัติก่อนและการหลังฉีดวัคซีน

สรุปประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำไมต้องใส่แมสก์

นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำไมต้องใส่แมสก์

-เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง
-เพื่อลดการรับเชื้อเข้าทางจมูกและปากแมสก์ที่ควรใส่ ควรเป็นหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือหน้ากากที่ได้มาตรฐาน

ฉีด หรือ ไม่ฉีดวัคซีนดี?

ฉีด หรือ ไม่ฉีดวัคซีนดี?

คิดว่าหลายคนคงจะตัดสินใจได้ ไม่ยากถ้าการฉีดวัคซีนไม่ได้มีผลข้างเคียงมากอะไร แต่จากข่าวที่เราเห็นอยู่ทุกวันอาจจะทำให้หลายคนคง มีประเด็นกังวลใจและยากที่จะตัดสินใจ เนื่องจากข่าวผลข้างเคียงของวัคซีน

กลุ่มเร่งด่วนควรฉีดวัคซีนโควิด-19

กลุ่มเร่งด่วนควรฉีดวัคซีนโควิด-19

ประชาชนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเร่งด่วนเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

Scroll to Top